Uygulama

Ruhsat bilgileri ve müellifleri içeren inşaat tabelası asılarak ve şantiye açma işlemleri tamamlanılır. Yapım ekibi ve malzeme temini ile birlikte, öncelikle çevre güvenlik önlemleri sağlanır. Şantiye elektrik ve suyu bağlatılır. Yapının durumuna göre onaylar, mevcut yapının yıkılması veya yıkılmadan restore edilmesi, bazı ayıklamalarla güçlendirme yapılması şeklinde yapılmış olabilir. Yapının ve proje onayının şekline göre uygulama farklı olacaktır.

Yıkım; genellikle yapının, taşıyıcı sistemin fazlası ile harap olması durumunda onaylanır. Bu durumu ilgili belediyesi mail-i inhidam raporu ile koruma kuruluna sunmuştur.

Her iki halde de yapı üzerindeki özgün detaylardan örnekler, yeni imalat yapmak veya temizleyip sağlamlaştırılarak kullanılmak üzere sökülür, numaralanır ve depolanır. Bu elemanlar; tavan pasaları, koltuk altı silmeleri, saçak altı-cumba-kat arası silmeleri, saçak ve cumba altı konsolları merdiven trabzan ve küpeşteleri, kapı pencerelerin pervazları, bazen kapı ve pencerelerin doğrudan kendileri, ahşap kaplama tahtaları, denizlikler, cephede kullanılmış her türlü örge, balkon korkulukları, yaşmak ve ajurlar varsa sütun başlık ve kaideleri, mozaik döşemeler, ahşap-ferforje-alçı-dökme mozaik-suni veya tabi taş her türlü, yapı bütününe katkısı olan mimari parçalardır.

Temizlenip sağlamlaştırılması mümkün olanlar yeni yapımda kullanılacaktır.

Olamayanlar için 1/1 replikaları orijinal malzemesinden imal edilecektir. Eski eser inşaatları için en önemli safha budur ve özenli bir çalışma gerektirir.
Yapı onayı ve çevre şartları neyi gerektiriyorsa, duruma uygun güvenlik sağlanmalıdır. Bitişik binalar, yollar, istinat duvarları konumlarına göre iksalanır ya da desteklenir. Varsa hafriyatı tamamlanır. Yapının köşe noktaları belirlenerek, kadastrodan kontrolü yaptırılır. Projesine uygun kot verilerek temelden inşa başlatılır. ±0.00 kotu üzerindeki döşeme inşa edildikten sonra, yerel yönetimin ölçümleri ile temel üstü ruhsatı alınarak, üst kotlara doğru inşaya devam edilir.

Ahşap veya kargir tüm eski eser yapılarda, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının aldığı 660 sayılı ilke kararları doğrultusunda yapının orijinal malzemesi temin edilerek kullanılır. Dekorasyon işlerinde, mülkiyet sahibinin ihtiyaç ve zevklerini tanımlayan toplantılar sonunda projelendirme yapılır. Toplantılar malzeme, renk, doku… vb. gibi ayrıntılar üzerinde sürdürülür.

Son revizyonlar tamamlandığında uygulama aşamasına geçilir. Malzeme temini ve imalatlar ( örneğin mobilya) tamamlanır. Uzman mimar ve dekoratör nezaretinde montajlar ve rötuşlar tamamlanır. Talep edilmesi halinde küçük objelerin seçim ve yerleştirilmesi ile iş tamamlanır.

Montaj sonrası çıkabilecek taleplerde hizmet sürdürülür. Müşterinin toplam memnuniyeti hedeflenir ve yapılan uygulamanın arkasında durulur.