YILDIZ SARAYI HAREM YAPILARI
BÜYÜKDERE`DE ART NOUVEU BİR YAPI
MİHRİMAH SULTAN CAMİİ (ÜSKÜDAR)
ARKEOLOJİ MÜZESİ
VAHDEDDİN KORUSU
RÜSTEM PAŞA CAMİİ
RAGIP PAŞA KÜTÜPHANESİ
KAYGUSUZ BABA TEKKESİ
TOPKAPI SARAYI REVAN KÖŞKÜ
SİNAN PAŞA CAMİİ ŞADIRVANI
AZAPKAPI SOKOLLU CAMİİ
OKAN AİLESİ KÖŞKÜ (SULTANAHMET)
SULTANAHMET CAMİİ
ŞAH SULTAN CAMİİ (EYÜP)
ARTDECO APARTMAN
ALMAN ÇEŞMESİ
YAĞLIKÇI RAŞİTPAŞA YALISI
KANDİLLİ`DE AHŞAP KÖŞK
SÜLEYMANİYE HALİÇ MEDRESELERİ
ÇAMLICA VİLLALARI
ARNAVUTKÖY OFİS BİNASI
 

Yeri: İstanbul-Sultanahmet
Yapım Yılı: 1920
Yapan: Alman Sigorta Şirketi
Mal Sahibi: Doğan-Ercan Okan
İşin Adı: Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

 

Konumuz olan İstanbul , Eminönü, 89 Pafta , 54 Ada, 8 Parsel sayılı gayrimenkul , bahçe içinde bir ikiz köşk , iki müştemilat ve bir garaj yapısından oluşmuştur.

09.11.1994 tarih 6143 sayılı kararla , yapının orijinal halini ayrıntılı biçimde gösteren fotoğrafları, Yerebatan Sarnıcı ile ilişkisini (oturumunu) belgeleyen bilgilerin kurula iletilmesi şeklinde karar alınmıştır.

29.06.1995 tarih 6834 sayılı kararla, rölövesinin onaylanmasına, yapının II. Grup olarak tesciline, restitüsyon projesinin reddine karar alınmıştır.

İkiz köşkün kurul kararlarından da anlaşılacağı gibi rölövesi onaylanmıştır. Bu arada sağ daire köklü bir tadilat görmüş, ilave kısım yapılmış ve bu ilave ruhsata bağlanmıştır. Sol daire ise bakımsız kalmış ve iyice tahrip olmuştur. Bu aşamada sol dairenin onarımı amacı ile güncel rölövesi ayrıntılı biçimde hazırlanmıştır. Kurul kararında da talep edildiği üzere bahçe müştemilatlarının rölöveleri ve tüm yapıların restitüsyon projeleri hazırlanmıştır.

Binalar 1920’li yıllarda Alman sigorta şirketi tarafından yığma teknikle özel bir briketle inşa edilmiştir. İçleri , ahşap konstrüksiyon ve çıtalı bağdadi tekniği ile yapılmıştır.

Köşk, bir su basman profili, bir kat arası profili ve etli bir Barok saçak silmesi ile yatayda bölümlenmiştir. Profiller sıvalıdır. Köşe cumbalar gülçe rozetli Barok eliböğründelerle desteklenmiştir. Bunlardan bahçeye bakan geniş cephesindeki 3 tanesi zemin kata açılan geniş pencerelerin yapımı sırasında yok edilmiş, yine bu yönde kat silmesi de tahrip olmuştur.

Giriş kapısı üzerinde yer alan saçak yine tadilatlar sırasında kaldırılmıştır. Zemin kattaki orijinal pencereler değiştirilirken üst kat cumbasındaki iki pencere ve iki oda arasındaki kapı kapatılmıştır. Binanın solundaki orijinal çamaşırhane yeni bir ekle orijinal köşkle bütünleştirilmiş ve buraya açılan W.C. penceresi, iç oda penceresi ve mutfak penceresi muhdes ek içinde kalarak kapatılmıştır. Muhdes kısım çamaşırhane ile birlikte ondülinle kapatılmıştır.

İç döşemeler ve merdiven ahşaptır. Islak hacimlerde ise renkli çini karolar kullanılmıştır.

Bahçedeki tek kat müştemilatın orijinal saçak profili, pencereleri ve kapısı mevcuttur. Tek eğimli çatısı vardır. İlk odasının döşemesi çökmüştür ve moloz taş temeli açıktadır (bkz. fotoğraf albümü). İkinci odanın döşemesi mevcuttur.

Çamaşırhane ve müştemilat dışında üçüncü bir ek yapı da  garajdır. Bakımı yapılmış, kullanılır halde 380 X …. ebadındaki tek hacim orijinal açıklığı algılanabilir haldedir. Bu açıklık ahşapla; bir pencere ve küçük bir kapı oluşturularak kapatılmıştır. İki eğimli oturtma çatılıdır ve konstrüksiyonu açıktadır. Yan duvarında iki açıklıklı orijinal penceresi mevcuttur.