YILDIZ SARAYI HAREM YAPILARI
BÜYÜKDERE`DE ART NOUVEU BİR YAPI
MİHRİMAH SULTAN CAMİİ (ÜSKÜDAR)
ARKEOLOJİ MÜZESİ
VAHDEDDİN KORUSU
RÜSTEM PAŞA CAMİİ
RAGIP PAŞA KÜTÜPHANESİ
KAYGUSUZ BABA TEKKESİ
TOPKAPI SARAYI REVAN KÖŞKÜ
SİNAN PAŞA CAMİİ ŞADIRVANI
AZAPKAPI SOKOLLU CAMİİ
OKAN AİLESİ KÖŞKÜ (SULTANAHMET)
SULTANAHMET CAMİİ
ŞAH SULTAN CAMİİ (EYÜP)
ARTDECO APARTMAN
ALMAN ÇEŞMESİ
YAĞLIKÇI RAŞİTPAŞA YALISI
KANDİLLİ`DE AHŞAP KÖŞK
SÜLEYMANİYE HALİÇ MEDRESELERİ
ÇAMLICA VİLLALARI
ARNAVUTKÖY OFİS BİNASI
 

Yeri: İstanbul-Sultanahmet
Yapım Yılı: 1901
Mimarı: August Adolf Max Spitta
Mal Sahibi: Fatih Belediye Başkanlığı
İşin Adı: Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

 

Prusya Kralı ve Alman İmparatoru II. Wilhelm`in 1898 yılında Osmanlı topraklarına yap­tığı ikinci ziyaretin anısına ithaf edil­miş bir anıttır. Anıtın tasarımının II. Wil­helm`in bir deseni üzerine geliştirildiği, planların Kayzer`in özel danışmanı mi­mar Spitta tarafından çizil­diği ve yapımının mimar Schoele`ye ve­rildiği bilinmektedir. Yapının mimarları arasında ayrıca mimar Carlitzik ve İtal­yan mimar Joseph Antony de vardır. Çeşme için çalışmalar 1899 yılı yaz aylarında başlamış, 27 Ocak 1901 günü, İmparator Wil­helm`in doğum gününe rastlatılarak açılmıştır. Alman Çeşmesi, genellikle üstü açık ve heykellerle veya plastik öğelerle be­zeli Avrupa meydan çeşmelerinden hayli farklı bir tasarıma ve görünüme sahiptir. Mimari olarak, şeması veya kitlesi ile İstanbul`un geleneksel meydan çeşmelerinden de farklıdır. Tipolojik olarak çeşmeden çok şadırvan modeli­ne yakın bir tasarıma sahiptir ve bu an­lamda tipik bir örnektir. Konsept açısından bir tür Alman neorönesansı olan Rundbogenstil çizgi­sinde görünmektedir. Bizans referansla­rı da içeren bu stilin İstanbul`a özgü bir versiyonu olduğu söylenebilir. Bu açı­dan da tipik bir uygulamadır. Çeşmenin kagir ve metal bütün yapı­sal öğeleri, Almanya`da hazırlanmış, mermer ve değerli taşlardan oluşan mal­zemesi orada işlenmiş ve gemiyle İstan­bul`a taşınarak burada monte edilmiştir.